Teräsrakentaminen muutosten kourissa

maaliskuu 6, 2018 14:31 by Admin
Teräsrakenteiden CE–merkintä tuli standardin SFS-EN 1090 myötä pakolliseksi Suomessa 1.7.2014. Tästä päivämäärästä alkaen teräsrakenteiden laillinen valmistus on edellyttänyt standardin mukaan auditoitua toimintaa. Käytännössä esimerkiksi teräsrakenteiden hitsaukseen liittyvät laatuvaatimukset ovat tämän jälkeen olleet huomattavasti aiempaa tiukempia.

Yleisesti CE–merkintä on valmistajan takaus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. CE-merkinnällä tuotteen valmistaja siis ilmoittaa, että tuote täyttää oleelliset turvallisuusvaatimukset. CE-merkintä voidaan kiinnittää tuotteeseen normaalisti ilman puolueettoman osapuolen suorittamaa testausta. 

Metallitoimialalla CE–merkintä täytyy olla mm. erilaisissa painelaitteissa ja kuumavesikattiloissa sekä myös kantavissa teräsrakenteissa. Rakenteiden yhteydessä merkinnällä voidaan ilmoittaa esimerkiksi kokoonpanon kantavuuteen liittyvät ominaisuudet. Teollisuuslaitosten koneisiin ja laitteisiin kuuluvat rakenteet kuten esimerkiksi portaikot eivät kuulu merkinnän piiriin.

Ympäristöministeriö julkaisi Suomessa jo viime vuosituhannella teräsrakenteita koskevia ohjeistuksia, joissa oli hyvin saman suuntaisia suunnitteluun, valmistukseen ja erityisesti hitsaukseen liittyviä yksityiskohtaisia vaatimuksia kuin mitä 1.7.2014 voimaan tulleessa standardissa on nyt.

Mediassa luotiin ennen standardin voimaantuloa vaikutelmaa, että teräsrakentaminen tulisi muuttumaan merkittävästi, ja että monien konepajojen tulevaisuus tulisi olemaan vaarassa. Huoli saattoi olla osittain aiheellinen, mutta jos konepaja oli toiminut aikaisemmin sovittujen pelisääntöjen mukaan, ei muutos ollut suuren suuri. Ilmeistä kuitenkin oli, että vaatimuksia oli monin paikoin noudatettu todella väljästi tai ei lainkaan.

Kukaan ei kuitenkaan voine väittää, etteikö standardi SFS-EN 1090 tuonut mukanaan erityisesti turvallisuuden kannalta tervetulleita muutoksia. Uudistuneet asetukset ovat aiheuttavat muutoksia muun muassa kantavien teräsrakenteiden suunnittelijoilta vaadittaviin pätevyyksiin ja esimerkiksi työkokemusta vaaditaan nykyisin pätevyyden saamiseksi entistä enemmän.

Arvioi ensimmäisenä tämä viesti

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kommentointi on suljettu