Putkisillan suunnittelu

maaliskuu 8, 2018 10:52 by Admin
Mitä seikkoja on erityisesti otettava huomioon teräsputkisiltaa suunniteltaessa?

Ulkonäkö. Putkisillan tulee sopia ympäristöönsä. Aukon koko ja muoto, rakennetyyppi sekä putken päiden verhous on mietittävä huolellisesti. Teräsputkisillan ja siltapaikan on täytettävä määrätyt siltojen ulkonäön viimeistelyä koskevat vaatimukset. 

Käyttöikä. Teräsputkisiltojen normaali suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta ja rautatiesiltojen 100 vuotta. Jos putkisilta kuitenkin sijaitsee vilkasliikenteisen tien alla on se silloinkin suunniteltava kestämään vähintään 100 vuotta.

Kantavuus. Tiessä tai radassa olevan rakenteen on kestettävä siihen mahdollisesti kohdistuvat kuormat. Putkisillan rakenteella ja sen perustuksilla tulee olla riittävät varmuudet eikä niihin saa missään olosuhteissa syntyä haitallisia muodonmuutoksia. 

Tyyppi. On tärkeää valita oikean muotoinen putkisilta. Pyöreä putki esimerkiksi soveltuu parhaiten rautatiesiltoihin, vesistösiltoihin sekä mm. ulkoilua tai maataloutta palveleviin alikulkukäytäviin.

Ympäristö. Teräsputkisillat eivät saa aiheuttaa niiden rakenteista johtuvia ympäristöhaittoja. Pintakäsittelyt tulee tehdä maalaamo-olosuhteissa ja maalien sekä muiden pinnoitteiden on oltava sellaisia, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. 

Arvioi ensimmäisenä tämä viesti

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kommentointi on suljettu